گروه خدمات مشاوره مهاجرت به کانادا

Canada   Immigration   Consulting   Services

 

 

شرکت مشاوره مهاجرت به کانادا (CICS) در امور مشاوره ، راهنمایی و اقدام به کسب مجوز اقامت دائم و یا دائم موقت (توریستی - دانشجویی و کار) به کانادا فعالیت دارد .فعالیت این شرکت در زمینه ارزیابی مشخصات فردی برای بررسی امکان آمدن به کانادا از طریق توریستی ، تحصیلی ، کاری موقت و یا دائم و سرمایه گذاری و مقایسه آنها با قوانین مهاجرت کانادا میباشد . در این مورد بهترین روش برای اقدام را تعیین و در صورت نیاز به عنوان وکیل و از طرف متقاضی پرونده مهاجرت را به واحدهای مربوطه وزارت مهاجرت ارسال مینماید . در صورت نیاز به مصاحبه با اطلاعات لازم برای مصاحبه را در اختیار متقاضی میگذاریم و در تمام مراحل بررسی پرونده تا رسیدن به نتیجه قطعی شما را در جریان پیشرفت میگذاریم .

 

 

 

fff2f

 

 

سؤالات متداول

 

لطفا سؤالات خود را در زمینه مهاجرت به کانادا به آدرس زیر ارسال کنید :

 

faq [a] cicsgroup.com

درباره ما

 

شرکت مشاوره مهاجرت به کانادا (CICS) در امور مشاوره ، راهنمایی و اقدام به ...

 

بیشتر...

تماس با ما

 immigrate [a] cicsgroup.com    mail

0485  913  604  -  1+   phone2

0480  913  604  -  1+   fax