گروه خدمات مشاوره مهاجرت به کانادا

Canada   Immigration   Consulting   Services

فرم ارزیابی اولیه

فقط از کاراکترهای فارسی استفاده کنید

فقط از کاراکترهای فارسی استفاده کنید

فقط از اعداد استفاده نمایید

فقط از کاراکترهای فارسی استفاده کنید

لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید

فقط از کاراکترهای فارسی استفاده کنید

فقط از اعداد استفاده نمایید

آدرس ایمیل را به فرمت صحیح وارد نمایید

یک مورد را انتخاب نمایید

یک مورد را انتخاب نمایید

ورودی نامعتبر

لطفا یک مورد را انتخاب نمایید

نمرات آخرین امتحان زبان خود را وارد نمایید
لطفا از مقادر عددی استفاده نمایید

لطفا از مقادیر عددی استفاده کنید

لطفا از مقادیر عددی استفاده کنید

لطفا از مقادیر عددی استفاده کنید

یک مورد را انتخاب نمایید

رشته تحصیلی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد نمایید

حروف تصویر را در کادر وارد نمایید
اگر تصویر خوانا نیست کلیک کنید حروف تصویر را در کادر وارد نمایید

 

fff2f

 

 

سؤالات متداول

 

لطفا سؤالات خود را در زمینه مهاجرت به کانادا به آدرس زیر ارسال کنید :

 

faq [a] cicsgroup.com

درباره ما

 

شرکت مشاوره مهاجرت به کانادا (CICS) در امور مشاوره ، راهنمایی و اقدام به ...

 

بیشتر...

تماس با ما

 immigrate [a] cicsgroup.com    mail

0485  913  604  -  1+   phone2

0480  913  604  -  1+   fax